• Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista
  • Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista

Thiết kế nội thất căn hộ the Sky Mansion-Feliz EnVista

242 m2

Tp HCM

2020

Thiết kế bắt nguồn cảm hứng từ những căn hộ cao cấp ở New York với tất cả yếu tố nội thất và trang trí tuân theo sự tinh xảo từng milimet, kết hợp các yếu tố nghệ thuật tinh hoa, cùng với các sản phẩm được thiết kế và sản xuất riêng cho gia chủ để nhấn mạnh không gian và phong cách sống, đồng thời gắn kết các thành viên gia đình bằng cảm xúc từ tự nhiên và nghệ thuật